Изберете страница

2012 – 2013

 

През учебната 2012/2013 година учениците от 109 ОУ продължават работата по проект УСПЕХ „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП РЧР. Сформирани са 16 групи:

Клуб „Млад природолюбител“ с ръководител Ем. Вичева. Участват ученици от V-а,б клас.
Клуб „Ценности и човеколюбие“ с ръководител А. Алексиева. Участват ученици от VІ – а клас.
Клуб „Аз и животните“ с ръководител Ел. Константинова и ученици от ІV – а клас.
Секция „Природата – дом на животните“ с ръководител Д. Димитрова и ученици от І – г клас.
Клуб „Приказен свят“ с ръководител Т. Малинова и учени.и от ІV – в клас.
Ателие „Аз рисувам“ с ръководител С. Велчева и ученици от І – а клас.
Клуб „На кино заедно“ с ръководител Л. Миткова и ученици от VІІ – в клас.
„Театрално студио“ с ръководител П. Иванова. Участват ученици от VІ – б и VІІ – б клас.
Клуб „Моят смят“ с ръководител Т. Христова и ученици от І – б клас.
Клуб „Млад конструктор“ с ръководител В. Георгиев и ученици от ІІ – б клас.
Клуб „Християнски и семейни празници“ с ръководител М. Стоилкова и ученици от ІV – б клас.
„Арт студио“ с ръководител Д. Лазарова и ученици от V – а, в и VІ – а клас.
Клуб „Чудесата на Уолт Дисни“ с ръководител Цв. Котларова и ученици от ІІ – а клас.
Ателие „Сръчковци“ с ръководител Г. Данчева и ученици от І – в клас.
Клуб „Малкият програмист. Компютърна анимация“ с ръководител С. Стойчева и ученици от ІV – б клас.
Секция „Събиране и обработване на информация“ с ръководител М. Коничева и ученици от V – в, VІ – б и VІІ – а клас.