02/8731458 oy_109@abv.bg

Резултатите на явилите се на Софийски математически турнир са изнесени във фоайето на училището