Изберете страница

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 08.09.2022г от 17.30ч ще се проведе родителска среща по паралелки за учениците от I и V клас.

Класни ръководители:

1а клас – Милослава Овчарова

1б клас – Десислава Димова

1в клас – Янка Сестримска

1г клас – Даниела Димитрова

5а клас – Борислава Живкова

5б клас – Костадинка Ангелова

5в клас – Лиляна Лекова