02/8731458 oy_109@abv.bg

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на 08.09.2021г. от 17:30 часа, по паралелки в класните стаи, ще се проведе родителска среща за 1 и 5 клас.

Поради въведените противоепидемични мерки, срещата ще се проведе в двора на училището по паралелки.