02/8731458 oy_109@abv.bg

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на 29.09.2021г. и 30.09.2021г. от 17:30 ч. ще се проведат родителски срещи при следния график:

на 29.09.2021г. от 17:30ч. – за начален етап всички класове

на 30.09.2021г. от 17:30ч. – за прогимназиален етап всички класове

За повече информация потърсете класните ръководители.