Изберете страница

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 11.09.2023г от 17.30ч ще се проведе родителска среща по паралелки за учениците от I и V клас. Класни ръководители: 
1 – А клас – Павлина Славкова
1 – Б клас – Васил Георгиев
1 – В клас – Антоанета Спасова
1 – Г клас – Жулиета Тодорова
5 – А клас – Мариела Коничева
5 – Б клас – Лиляна Миткова
5 – В клас – Евгения Шопова