02/8731458 oy_109@abv.bg

Уважаеми родители,

на 16.09.2020г. и 17.09.2020г. от 17:30ч. и от 18:00ч. ще се проведат родителски срещи присъствено в училище, както следва:

2 клас – всички паралелки – 16.09.2020г. от 18:00ч.

3 клас – всички паралелки – 17.09.2020г. от 17:30ч.

4 клас – всички паралелки – 16.09.2020г. от 17:30ч

6 клас – всички паралелки – 17.09.2020г. от 18:00ч.

7 клас – всички паралелки – 17.09.2020г. от 17:30ч.

Желателно е присъствието на един родител на ученик при спазване на противоепидемичните мерки!