02/8731458 oy_109@abv.bg
                                      Среден процент от максималния брой точки
                    Училище      Изпит     Ниво   училище    Регионално           ниво   Национално            ниво
109 Основно училище „Христо Смирненски“ – гр. София     БЕЛ     90,20     83,30     74,67
      МАТ     79,39     71,17     63,16