02/8731458 oy_109@abv.bg

Ваканции и неучебни дни

І срок – 15.09.2020г – 02.02.2021г

ІІ срок – 04.02.2021г до:
23.06.2021 г.  –  І – III клас
30.06.2021 г. – IV – VІI клас

 

ВАКАНЦИИ:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
03.02.2021 г. – един ден – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021г.

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас