02/8731458 oy_109@abv.bg

Ваканции и неучебни дни

Учебна 2022/2023 година

Продължителност І срок – 15.09.2022г – 31.01.2023г

Продължителност ІІ срок – от 06.02.2023г до:
31.05.2023 г.  –  І – III клас

15.06.2023 г. – IV – VІ клас                                                                                                                                     

30.06.2023 г. – VII клас                                                                                                                                        

ВАКАНЦИИ:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023г.

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас