02/8731458 oy_109@abv.bg

Ваканции и неучебни дни

І срок – 15.09.2021г – 31.01.2022г

ІІ срок – 02.02.2022г до:
31.05.2022 г.  –  І – III клас

15.06.2022 г. – IV – VІ клас                                                                                                                                     

30.06.2022 г. – VII клас                                                                                                                                        

ВАКАНЦИИ:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна
01.02.2022 г. – междусрочна 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022г.

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас