02/8731458 oy_109@abv.bg

Класни ръководители

С П И С Ъ К

НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
ЗА УЧЕБНАТА 20
21/2022 ГОДИНА

 

I КЛАС II КЛАС III КЛАС IV КЛАС V КЛАС VI КЛАС VII КЛАС
1 – а – Венета Венкова 2 – а – Габриела Димитрова 3 – а – Павлина Славкова 4- а – Милослава Овчарова 5 – а – Павлинка Иванова 6 – а – Мариела Коничева 7 – а  – Ася Вълчева
1 – б – Сийка Стойчева 2 – б – Таня Христова  3 – б – Васил Георгиев  4 – б – Христина Димитрова 5 – б – Бойка Ечева 6 – б – Лиляна Миткова 7 – б – Ива Атанасова
1 – в – Мария Стоилкова 2 – в – Марияна Романова 3 – в – Антоанета Спасова 4 – в – Янка Сестримска 5 – в – Ася Александрова 6 – в – Адриана Алексиева 7 – в – Лиляна Лекова
1 – г – Татяна Борисова 2 – г – Нина Николова 3 – г – Жулиета Тодорова 4 – г – Даниела Димитрова 5 – г – Тони Петков    
1 – д – Ана Бончева            

 

Едносменно обучение

Целодневно обучение за І – а, б, в, г, д клас; ІІ – а, б, в, г  клас,  ІІІ – а, б, в, г; клас; ІV – а, б, в, г клас  

С П И С Ъ К

НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 20
21/2022 ГОДИНА

I КЛАС II КЛАС III КЛАС IV КЛАС
1 – а – Симона Димитрова 2 – а -Симеонка Велчева 3 – а – Марияна Петрова 4 – а – Сашка Табакова
1 – б – Деница Кирева 2 – б -Иванка Янакиева 3 – б – Миглена Стоянова 4 – б – Десислава Димова
1 – в – Теодора Вълева 2 – в –Таня Вълковска 3 – в – Димитрина Жостова 4 – в – Янка Сестримска
1 – г – Борислав Ковачев 2 – г -Галина Данчева 3 – г – Румяна Никова 4 – г – Надежда Касърова
1- д – Катя Цолова