02/8731458 oy_109@abv.bg

Класни ръководители

С П И С Ъ К

НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
ЗА УЧЕБНАТА 20
20/2021 ГОДИНА

 

I КЛАС II КЛАС III КЛАС IV КЛАС V КЛАС VI КЛАС VII КЛАС
1 – а – Габриела Димитрова 2 – а – Павлина Славкова 3- а – Милослава Овчарова 4 – а – Венета Венкова 5 – а – Мариела Коничева 6 – а  – Ася Вълчева 7 – а – Павлинка Иванова
1 – б – Таня Христова  2 – б – Васил Георгиев  3 – б – Христина Димитрова 4 – б – Сийка Стойчева 5 – б – Лиляна Миткова 6 – б – Ива Атанасова 7 – б – Бойка Ечева
1 – в – Марияна Романова 2 – в – Антоанета Спасова 3 – в – Янка Сестримска 4 – в – Мария Стоилкова 5 – в – Адриана Алексиева 6 – в – Лиляна Лекова 7 – в – Ася Александрова
1 – г – Нина Николова 2 – г – Жулиета Тодорова 3 – г – Даниела Димитрова 4 – г – Татяна Борисова      
      4 – д – Ана Бончева      

 

Едносменно обучение

Целодневно обучение за І – а, б, в, г клас; ІІ – а, б, в, г  клас,  ІІІ – а, б, в, г; клас; ІV – а, б, в, г, д клас  

С П И С Ъ К

НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 20
20/2021 ГОДИНА

I КЛАС II КЛАС III КЛАС IV КЛАС
1 – а – Симеонка Велчева 2 – а – Марияна Петрова 3- а – Сашка Табакова 4 – а – Симона Димитрова
1 – б – Иванка Янакиева 2 – б – Миглена Стоянова 3 – б – Десислава Димова 4 – б – Силвия Върбановска
1 – в – Таня Вълковска 2 – в – Димитрина Жостова 3 – в – Катя Цолова 4 – в – Теодора Вълева
1 – г – Галина Данчева 2 – г – Румяна Никова 3 – г – Надежда Касърова 4 – г – Борислав Ковачев
      4 – д – Таня Дюлгерова