Изберете страница

График на часовете

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛАС

ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VІІ КЛАС 

І и ІІ клас – 35 мин. учебен час

1.      8.00           –        8.35

2.      8.45           –        9.20

3.      9.30           –      10.05
Голямо междучасие:      10.05 – 10.25

4.    10.25           –      11.00

5.    11.10           –      11.45

6.    11.55           –      12.30

III – VІІ клас – 40 мин. учебен час

1.     8.00          –        8.40

2.      8.50           –        9.30

3.      9.40           –      10.20
Голямо междучасие:      10.20 – 10.40

4.    10.40           –      11.20

5.    11.30           –      12.10

6.    12.20          –      13.00

7.    13.10         –       13.50

8.   14.00          –       14.40

І – IV клас – следобедни занятия

след последния уч. час до 14.00 – Обяд по график и отдих

14.00 – 16.00 – Самоподготовка

16.00 – 18.00 – Занимания по интереси