02/8731458 oy_109@abv.bg

График на часовете

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019г

ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО VІІ КЛАС И ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛАС

 

І и ІІ клас – 35 мин.

 

                   1.      8.00           –        8.35

                   2.      8.45           –        9.20

                   3.      9.30           –      10.05
Голямо междучасие:      10.05 – 10.25

                   4.    10.25           –      11.00

                   5.    11.10           –      11.45

                   6.    11.55           –      12.30

 

ІІІ – VІІ клас – 40 мин.

 

                   1.     8.00          –        8.40

                   2.      8.50           –        9.30

                   3.      9.40           –      10.20
                   Голямо междучасие:      10.20 – 10.40

                   4.    10.40           –      11.20

                   5.    11.30           –      12.10

                   6.    12.20           –      13.00

                   7.    13.10          –       13.50

                   8.   14.00           –       14.40

І клас – следобедни занятия

                   11.10 – 13.30 – Обяд по график и отдих

                   13.30 – 15.30 – Самоподготовака

                   15.30 – 17.00 – Занимания по интереси

ІІ клас – следобедни занятия

                    11.10 – 13.30 – Обяд по график и отдих

                   13.30 – 15.30 – Самоподготовака

                   15.30 – 17.00 – Занимания по интереси

         ІІІ клас – следобедни занятия

                  11.10 – 13.30 – Обяд по график и отдих

                   13.30 – 15.30 – Самоподготовака

                   15.30 – 17.00 – Занимания по интереси

 

ІV клас – следобедни занятия

                   11.10 – 13.30 – Обяд по график и отдих

                   13.30 – 15.30 – Самоподготовака

                   15.30 – 17.00 – Занимания по интереси