02/8731458 oy_109@abv.bg

Възобновяване на присъствени учебни занятия

Уважаеми родители и ученици, от 12.04.2021г. се възобновяват присъствените учебни занятия за всички класове от начален етап 1- 4 клас. От 12.04.2021г до 23.04.2021г. вкл., се възобновяват присъствените учебни занятия и за 7 клас. 5 и 6 клас остават в обучение в...