02/8731458 oy_109@abv.bg

График присъствено обучение през месец май

Уважаеми родители и ученици, през месец май присъствено в училище се обучават: начален етап 1- 4 клас – без прекъсване; на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас; от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават...