02/8731458 oy_109@abv.bg

Състезание към СБНУ – „Аз и знанието“

На 17.11 ще се проведе състезанието „Аз и знанието“ за учениците от начален етап. Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебно съдържание от предишния клас (за 1. клас от подготвителна група) и от взет учебен...