Изберете страница

Общински кръг на олимпиадата по математика

На 10.12.2022 г. /събота/ от 9:00 ч. ще се проведе Олимпиада по математика  IV – VII клас. Учениците, желаещи да участват, заявяват желанието си на класния ръководител до 18.11.2022 г, като родителите е необходимо да попълнят декларация за информираност и...