Изберете страница

Дена на отворените врати и родителска среща за бъдещите първокласници 2023/2024 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ – 06.04.2023г. ОТ 17.30ч. И ОТ 18.00ч. СРЕЩА С РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН. ЩЕ СЕ СРЕЩНЕТЕ С КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ЩЕ МОЖЕ ДА ЗАДАДЕТЕ ВЪПРОСИ ПО...