Изберете страница

5 клас

Утвърденият план прием за V клас с разширено изучаване на Български език и Математика – ИУЧ за учебната 2024/2025 година – 3 паралелки  по 29 ученици – общо 87 ученици

1. Учениците, завършили IV клас в 109. ОУ „Христо Смирненски“, продължават обучението си в V клас в училището без да подават заявление за това.

2. За останалите кандидати за записване в 109. ОУ за всички класове – II – VII, родителите подават заявление по образец. Броят на учениците, които се приемат е в зависимост от свободните места за изпълнение на училищния план-прием.