Изберете страница

Олимпиади, състезания, конкурси

2023 – 2024 година

Уважаеми родители, тези от Вас които не желаят резултатите на децата Ви да се публикуват на сайта за дадено състезание или олимпиада, попълнете декларация за НЕСЪГЛАСИЕ по образец и предайте на класния ръководител.

Декларация за несъгласие – състезания към СБНУ

Декларация за несъгласие – състезания и олимпиади

Декларация за информираност и съгласие/несъгласие

График за провеждане на олимпиади и състезания 2023/2024