02/8731458 oy_109@abv.bg

Олимпиади, състезания, конкурси

2022 – 2023 година

Уважаеми родители, тези от Вас които не желаят резултатите на децата Ви да се публикуват на сайта за дадено състезание или олимпиада, попълнете декларация за НЕСЪГЛАСИЕ по образец и предайте на класния ръководител.

Декларация за несъгласие – състезания към СБНУ

Декларация за несъгласие – състезания и олимпиади

Декларация за информираност и съгласие/несъгласие

График за провеждане на олимпиади и състезания 2022/2023


На 10.12.2022 г. /събота/ от 9:00 ч. ще се проведе Олимпиада по математика  IV – VII клас. Учениците, желаещи да участват, заявяват желанието си на класния ръководител до 18.11.2022 г, като родителите е необходимо да попълнят декларация за информираност и съгласие.