02/8731458 oy_109@abv.bg

Олимпиади, състезания, конкурси


2020 – 2021 година

Указания на МОН и график за провеждане на олимпиади и състезания

Уважаеми родители, тези от Вас които не желаят резултатите на децата Ви да се публикуват на сайта за дадено състезание или олимпиада, попълнете декларация за НЕСЪГЛАСИЕ по образец и предайте на класния ръководител.

Декларация за несъгласие – състезания към СБНУ

Декларация за несъгласие – състезания и олимпиади

Декларация за информираност и съгласие/несъгласие


Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ на 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч. Заявки за участие към класните ръководители – до 05.03.2021г. – РЕЗУЛТАТИ
Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ 5-7клас на 29.май 2021г. от 11:00 часа

„Пролетни математически състезания“ за IV клас – 08.05.2021 г., начало
9:00 часа, за VII клас – 09.05.2021 г., начало 8:00 часа;

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4 КЛАС 16.01.21Г.РЕЗУЛТАТИ

ОЛИМПИАДА ЗНАМ И МОГА ЗА 4 КЛАС 23.01.21Г.

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5-7 КЛАС 23.01.21Г.