02/8731458 oy_109@abv.bg

Контакти

Директор: Емил Киликчийски

Зам. директори:
Емилия Вичева
Сийка Стойчева

109 ОУ „Христо Смирненски“

гр. София 1574
ул. „Слатинска“ № 24

02 870 64 62 – директор
02 873 26 87 – зам. директори
02 873 14 58 – деловодство/факс

oy_109@abv.bg

 
Пишете ни на имейл адрес oy_109@abv.bg