02/8731458 oy_109@abv.bg

График на часовете

ДНЕВЕН РЕЖИМ

За периода на обучение от разстояние в електронна среда

I – IV клас начало 8:00 ч. продължителност 20 мин., междучасие 20 мин.

V – VII клас начало 7:30 ч., продължителност 30 мин., междучасие 20 мин.

ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛАС

ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО VІІ КЛАС 

І и ІІ клас – 35 мин. учебен час

1.      8.00           –        8.35

2.      8.45           –        9.20

3.      9.30           –      10.05
Голямо междучасие:      10.05 – 10.25

4.    10.25           –      11.00

5.    11.10           –      11.45

6.    11.55           –      12.30

 
ІІІ – IV клас – 40 мин. учебен час

1.     7.45          –        8.25

2.      8.35           –        9.15

3.      9.25           –      10.05
Голямо междучасие:      10.05 – 10.25

4.    10.25           –      11.05

5.    11.15           –      11.55

6.    12.05           –      12.45

7.    12.55          –       13.35

 
V – VІІ клас – 40 мин. учебен час

1.     7.30          –        8.10

2.      8.20           –        9.00

3.      9.10           –      9.50
Голямо междучасие:      9.50 – 10.10

4.    10.20           –      11.00

5.    11.10           –      11.50

6.    12.00           –      12.40

7.    12.50         –       13.30

8.   13.40          –       14.20

І – IV клас – следобедни занятия

след последния уч. час до 13.30 – Обяд по график и отдих

13.30 – 15.30 – Самоподготовка

15.30 – 17.00 – Занимания по интереси