Изберете страница

Класни ръководители

С П И С Ъ К  

НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
ЗА УЧЕБНАТА 20
23/2024 ГОДИНА

 

I КЛАС II КЛАС III КЛАС IV КЛАС V КЛАС VI КЛАС VII КЛАС
1 – а – Павлина Славкова 2 – а – Милослава Овчарова-Стоименова 3 – а – Венета Венкова 4 – а – Габриела Димитрова 5- а –  Мариела Коничева 6 – а – Ивайло Димитров 7 – а –Павлинка Иванова
1 – б – Васил Георгиев  2 – б – Десислава Димова 3 – б – Сийка Стойчева 4 – б – Таня Христова 5 – б – Лиляна Миткова 6 – б – Костадинка Ангелова 7 – б – Ива Атанасова
1 – в – Антоанета Спасова 2 – в – Янка Сестримска 3 – в – Димитринка Жостова 4 – в –Марияна Романова 5- в – Евгения Шопова 6 – в – Лиляна Лекова 7 – в – Ася Александрова
1 – г – Жулиета Тодорова 2 – г – Даниела Димитрова 3 – г – Татяна Борисова 4 – г – Нина Николова     7 – г – Тони Петков
    3 – д – Ана Бончева        

 

Едносменно обучение за всички класове

Целодневно обучение за начален етап

С П И С Ъ К

НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 20
22/2023 ГОДИНА

I КЛАС II КЛАС III КЛАС IV КЛАС
1 – а – Марияна Петрова 2 – а – Сашка Табакова 3 – а – Таня Ангелова 4 – а –Симеонка Велчева
1 – б – Миглена Стоянова 2 – б – Христина Димитрова 3 – б – Лилия Рухчовска 4 – б – Иванка Янакиева
1 – в – Пенка Каменска 2 – в – Радостина Радкова 3 – в – Мария Стоилкова 4 – в – Таня Вълковска
1 – г – Румяна Никова 2 – г – Надежда Касърова 3 – г – Борислав Ковачев 4 – г –Галина Данчева
    3- д – Катя Цолова