Изберете страница

Класни ръководители

С П И С Ъ К

НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
ЗА УЧЕБНАТА 20
22/2023 ГОДИНА

 

I КЛАС II КЛАС III КЛАС IV КЛАС V КЛАС VI КЛАС VII КЛАС
1 – а – Милослава Овчарова-Стоименова 2 – а – Венета Венкова 3 – а – Габриела Димитрова 4 – а – Павлина Славкова 5- а –  Борислава Живкова 6 – а – Павлинка Иванова 7 – а – Мариела Коничева
1 – б – Десислава Димова 2 – б – Сийка Стойчева 3 – б – Таня Христова 4 – б – Васил Георгиев 5 – б – Костадинка Ангелова 6 – б – Ива Атанасова 7 – б – Лиляна Миткова
1 – в – Янка Сестримска 2 – в – Димитринка Жостова 3 – в – Марияна Романова 4 – в – Антоанета Спасова 5- в – Лиляна Лекова 6 – в – Ася Александрова 7 – в – Адриана Алексиева
1 – г – Даниела Димитрова 2 – г – Татяна Борисова 3 – г – Нина Николова 4 – г – Жулиета Тодорова   6 – г – Тони Петков  
  2 – д – Ана Бончева          

 

Едносменно обучение за всички класове

Целодневно обучение за начален етап

С П И С Ъ К

НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 20
22/2023 ГОДИНА

I КЛАС II КЛАС III КЛАС IV КЛАС
1 – а – Сашка Табакова 2 – а – Свилена Петрова 3 – а – Симеонка Велчева 4 – а – Марияна Петрова
1 – б – Христина Димитрова 2 – б – Елизабет Николова 3 – б – Иванка Янакиева 4 – б – Миглена Стоянова
1 – в – Радостина Радкова 2 – в – Мария Стоилкова 3 – в – Таня Вълковска 4 – в – Теодора Вълева
1 – г – Надежда Касърова 2 – г – Борислав Ковачев 3 – г – Галина Данчева 4 – г – Румяна Никова
  2- д – Катя Цолова