02/8731458 oy_109@abv.bg

Спортни дейности

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ


График на извънкласни спортни дейности 2022/2023 година

Актуални телефони за връзка с ръководителите на извънкласните дейности

Карате - Веселин Панайотов - 0889585790

Худ.гимнастика - Мария Киновска - 0895682088

Волейбол – Димитър Дудулов – 0889064019

Футбол – Мартин Йорданов – 0886460218

Шахмат – Васил Илиев – 0898949730