Изберете страница

Профил на купувача

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддръжка на „Профил на купувача“


ПОКАНА

За участие в обществена поръчка чрез „Покана до определени лица“ с предмет: „Осигуряване на подкрепителна закуска на ученици от първи до четвърти клас във 109 ОУ „Христо Смирненски“

Покана до ЕТ „Лори-Силвия Симеонова“

Покана до „Джое кетъринг“ЕООД

Образци на документи