02/8731458 oy_109@abv.bg

Обедно хранене на учениците


ДА НАУЧИМ ДЕЦАТА ДА СЕ ХРАНЯТ ЗДРАВОСЛОВНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Нека заедно, с Ваша помощ, да приучим децата към здравословно хранене! За тази цел Ви призоваваме да ограничите децата да закупуват закуски и напитки, които са в противоречие с Наредба № 37/21.07.2009г на МЗ и Наредба № 9/16.09.2011г с изменение от 2015г на Министерство на Земеделието и храните.

Надяваме се, че и Вие бихте желали Вашето дете да се храни здравословно. Във връзка с това в бюфета и стола на училището се предлагат храни и напитки, които отговарят на изискванията за здравословно хранене, съгласно двете наредби. И в бюфета, и в стола се упражнява редовен контрол, както от съответните органи на Агенцията по безопасност на храните, така и от училищното ръководство.

Хартиени купони и електронни карти за онлайн заплащане на обедното хранене се продават понеделник и петък до 9.00 часа. 

РЕД ЗА ПРОДАЖБА И ВРЪЩАНЕ НА КУПОНИ

ОНЛАЙН ЗАПЛАЩАНЕ НА КУПОНИ – ВХОД В ПЛАТФОРМАТА ЗДРАВОСЛОВНО УЧИЛИЩЕ

За контакт: 0988861375 – Камелия Николчова

 

Седмично меню и закуски 28.11.-02.12.

Седмично меню и закуски 14-18.11.

Седмично меню и закуски 07-11.11.

Седмично меню и закуски 02-04.11.