02/8731458 oy_109@abv.bg

4 клас

Отпада провеждането на НВО IV клас за тази учебна година

Дати за провеждане на НВО IV клас – уч.2019/2020г:

27 май 2020 г – Български език и литература
28 май 2020 г – Математика

Всички изпити започват в 10.00 часа.        

Времетраене: 60 минути

 Резултатите от националните външни оценявания по всеки от предметите се измерват в точки и се вписват в удостоверението за завършен IV клас.

 

Изпитни материали и модели по НВО IV клас