02/8731458 oy_109@abv.bg

7 клас

 

Дати за провеждане на НВО VII клас уч. 2021/2022г.:

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 


График на дейностите по провеждане на НВО и прием след VII клас


Модели на НВО и материали в VII клас за учебната 2020-2021 година


Указания за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, както и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за прием след VII клас


Изпитни материали за кандидатстване след VII клас