Изберете страница

Компютърно обучение

Компютърно обучение за учениците от начален курс по учебна програма „Работа с компютри и информационни технологии“ , одобрена от МОМН. Програмата включва четири нива по модулите:

– Компютърна графика

– Компютърна анимация

– Видео и звук

– Текстообработка

– Програмиране на езика Лого

– Интернет

В 109 ОУ работят две компютърни зали, оборудвани със съвременна техника.

Учениците от начален курс имат възможност да посещават извънкласна дейност „Работа с компютри и информационни технологии“.

Обучението цели приобщаване на децата към компютърната култура, придобиване на първоначални познания и умения за работа с компютърната система.

Използва се програмата „Comenius Logo“, специализиран детски софтуерен пакет Toolkid, работа в Windows среда и Интернет, текстообработка с MS Word и графичния редактор Paint.

Занятията се водят от г-жа С. Стойчева и г-жа Т. Христова.

Оттук можете да изтеглите презентация на обучението и различните програми.