Изберете страница

Обявление на конкурс за ученическо столово и бюфетно хранене в 109 ОУ „Христо Смирненски“

109 ОУ „Христо Смирненски“, гр. София, ж.к. „Слатина-Христо Смирненски“, ул. „Слатинска“ № 24, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години   О Б Я В Л Е Н И Е в...

Ден на отворените врати и родителска среща за бъдещите първокласници 2024/2025 учебна година

Уважаеми родители, Ден на отворените врати – 25.04.2024г от 17:30 ч. и от 18:00 ч. – среща с родителите на бъдещите първокласници във физкултурния салон. Ще се срещнете с класните ръководители и учителите от целодневна организация. Ще може да задавате...

“Природата през моите очи”

Кой е най-високият връх на Земята? Кое е най-дългото океанско течение? Къде може да срещнем медузи, чийто диаметър е няколко метра? А къде на Земята няма никакви комари? Знаете ли? Отговор на тези и други любопитни въпроси дават нашите петокласници. Представяме Ви...

Родителски срещи

Уважаеми родители, ще се проведат родителски срещи, както следва: на 13.12. /сряда/ от 17:30ч. за начален етап на 14.12. /четвъртък/ от 17:30ч. за прогимназиален етап   Екипът на 109...

Откриване на учебната година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Тържественото откриване на новата учебна година ще се проведе на 15.09.2023г. от 9:00ч. в двора на училището. С пожелания за успешна учебна 2023/2024 година! Екипът на 109...

Родителска среща I и V клас за учебната 2023/2024г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 11.09.2023г от 17.30ч ще се проведе родителска среща по паралелки за учениците от I и V клас. Класни ръководители:  1 – А клас – Павлина Славкова 1 – Б клас – Васил Георгиев 1 – В клас – Антоанета Спасова...